Učme se využívat mikroorganismy

Mikroorganismy jsou po tisíce let našimi společníky a lidé se postupně učili, jak využívat ty dobré a potlačovat ty špatné.

Již naši předci věděli, že se některé mikroorganismy dají využít k výrobě a konzervaci potravin. Přišli na to, že vybrané mikroorganismy či jejich kombinace se dají použít k výrobě vína, piva, jogurtů a sýrů, kysaného zelí či uzenin, a také, že pro každou výrobu je vhodný jiný druh mikroorganismu. A tak si dnes díky nim můžeme vybrat, jestli si večer dáme pivo či víno, a zda si pochutnáme na francouzském Camembertu či italském Parmazánu.

Největší přelom v kvalitě lidského života ovšem nastal s rozvojem mikrobiologie a objevem antibiotik, látek, které dokáží mikroorganismy zabíjet. S používáním antibiotik se ve 20. století výrazně snížila úmrtnost. Lidé se již nemuseli obávat smrtelných následků infekčních zánětů, které byly především následky poranění či epidemických infekčních onemocnění. A proto již málo koho dnes napadne, že by mohl zemřít na následky pouhého škrábnutí či angíny.

Prohloubení znalostí mikrobiologie ve 20. století, o které se zasloužil především francouzský mikrobiolog Luis Pasteur, vedlo i k vylepšení technologií v potravinářském průmyslu. Ošetřením základních surovin tepelným záhřevem (pasterace, sterilace) se významně zvýšila kvalita potravin a prodloužila jejich trvanlivost. Napadne ještě dnes někoho, že by mohl zemřít na tuberkulózou, když se napije mléka? Určitě ne, protože potraviny jsou dnes bezpečné díky přísným hygienickým normám.

V tomto kontextu se ovšem během posledních sta let výrazně proměnil náš životní styl spojený i s našimi stravovacími návyky. Díky těmto změnám naše životy začala ohrožovat zcela jiná rizika a onemocnění, jako jsou alergie, potravinové intolerance, obezita, atd. Nejnovější vědecké objevy uvádějí, že jsou to právě mikroorganismy a jejich rovnováha v našem těle, které mají zásadní vliv na naše zdraví.

V minulosti se tedy lidé naučili využívat technologické vlastnosti mikroorganismů a též přijali mnohé postupy, jak se bránit vůči těm nebezpečným. V dnešní době bychom se měli zaměřit na to, jakým způsobem obnovovat a udržovat rovnováhu mikrobiomu v našem těle, a jak vybrat ty správné. 

Budování našeho mikrobiomu je podobné jako stavba domu, při které potřebujeme zapojit odborníky z mnoha profesí, kteří mají svou nezaměnitelnou roli. Mezi dobré mikroorganismy, nazývané též probiotika (z latického: pro –podporující, bios – život, tedy pro život prospěšné), řadíme především vybrané kmeny bakterií mléčného kvašení – laktobacilů, a bifidobakterií. Je dobré mít na paměti, že každý konkrétní kmen má odlišné probiotické schopnosti. O popisu probiotických schopností jednotlivých kmenů nás informují vědecké studie, v kterých jsou tyto vybrané kmeny zkoumány a jejich schopnosti popsány.