Probiotika, Prebiotika, Symbiotika

Základní funkcí trávicího traktu je trávení a vstřebávání živin z potravy. Trávení se přitom neobejde bez podpory bakterií (tzv. mikrobiomu). Složení mikrobiomu může být ovlivněno řadou faktorů, jako jsou: etnický původ, stravovací a hygienické návyky, četnost prodělaných bakteriální infekcí, užívání antibiotik, cestování, či životní styl a stres.

Probiotika

Probiotikum (pro = příznivý, bios = život) jsou živé mikroorganismy, které mají při konzumaci v dostatečném množství příznivé účinky na naše zdraví. Jednoduše řečeno, probiotikem se rozumí zdraví prospěšná bakterie. Mezi nejznámější probiotické bakterie patří především kmeny z rodu Lactobacillus a Bifidobacterium. Vždy záleží na konkrétním kmenu bakterie, zda má či nemá popsané a zdokumentované účinky na lidské zdraví.

Prebiotika

V souvislosti s probiotiky se také často zmiňují tzv. prebiotika. Prebiotikum je v podstatě nestravitelná složka stravy, která představuje „potravu“ pro probiotika a vytváří tak vhodné podmínky pro jejich správný růst a aktivitu. Jedná se především o vlákninu, a to ať rozpustnou či nerozpustnou. Z chemického hlediska o látky, jako je celulóza, hemicelulóza, lignany, vosky, rezistentní škrob, pektin, inulin, frukto- či galakto- sacharidy či jiné oligosacharidy ‒ glukany, fruktany, glukomanan, galaktomanan aj.

Symbiotika

Symbiotika jsou takové potraviny a doplňky stravy, které v sobě kombinují probiotika s prebiotiky. Jednoduše řečeno, pokud jsou v přípravku obsažena probiotika s prebiotiky, vznikne symbiotikum, které zvyšuje šanci, že obsažená probiotika lépe přežijí a budou správně fungovat. Platí tedy, že účinek probiotik se zvyšuje, pokud jsou podávána s přídavkem prebiotika.