Obezita a MIKROBIOM

Obezita se stala jednou z nejzávažnějších civilizačních nemocí našeho tisíciletí. Mnoha lidem brání nadváha či dokonce obezita v kvalitním prožívání jejich životů, a to jak ve fyzické, tak i v psychické rovině. Alarmující je i fakt, že na následky nadváhy či obezity zemře ročně dle WHO (2012) až 3,4 milionu osob.

V souvislosti s tím, jak se mění náš životní styl, a to především stravovací návyky, dochází i ke změnám uvnitř našeho těla. Krom toho, že na celém světě roste výskyt autoimunitních a metabolických onemocnění, mohou se změny v našem těle projevit i zvýšeným ukládáním tuků.

Člověk je v podstatě SUPERORGANISMUS skládající se z buněk lidských tkání a mikroorganismů, které tyto tkáně osidlují. Různé mikroorganismy jsou tedy naší součástí a všechny dohromady tvoří náš MIKROBIOM - sdružení dobrých i nežádoucích mikroorganismů. MIKROBIOM tvoří kolem 2-3 kg naší hmotnosti a má vliv na náš zdravotní stav. Ovlivňuje nejen naše trávení a imunitní systém, ale nově se objevují i zmínky o vlivu mikroorganismů, především bakterií, na psychický stav. Bylo také popsáno, že složení MIKROBIOMU může mít za následek i akumulaci tuků v těle (Ridaura a kol., 2013) (reference)

Vědecké poznatky o funkci střevní mikroflóry, ovlivňující imunitní systémem, otevřely novou cestu a přístup k pohledu na příčinu různých onemocnění včetně obezity. Bylo zaznamenáno, že změna rovnováhy MIKROBIOMU může vést k chronickému zánětlivému stavu a následně i k poruchám metabolických funkcí, jako je inzulinová rezistence, ukládání jaterních tuků, akce na inzulin a i nadměrný rozvoj tukových tkání.

Tato nerovnováha MIKROBIOMU by mohla být na počátku jakéhokoliv chronického onemocnění, a proto včasná léčba mikrobiální symbiózy nebo imunomodulačních strategií by měla zabránit a zpomalit epidemii metabolických onemocnění, a tím i odpovídajících následných smrtelných onemocnění – cukrovka/obezita, kardiovaskulární onemocnění aj. (reference)