Není kmen jako kmen: Jméno je značka

Proč je označení kmene důležité?

V Evropské unii již léta probíhá diskuse na úrovni úřadu EFSA o povolení používání označení „probiotický“. Není totiž jednoznačně dáno, jaké vlastnosti by mělo toto označení popisovat. Vzhledem k tomu, že výrobky s obsahem probiotik nesmí obsahovat žádné zdravotní tvrzení, dostává se tedy spotřebitel do velmi nelehké situace, kdy sám často bez odborných znalostí a dostatečných informací musí posoudit kvalitu výrobku, kterým se chystá podpořit své zdraví.

Probiotické vlastnosti mikroorganismů jsou pro určité kmeny vědecky zkoumány a záznamy o výsledcích obvykle publikovány v odborné literatuře. Pokud tedy spotřebitel zná úplné označení kmenu, který je ve výrobku obsažen, může si pak jednoduše na internetu dohledat, jaké poznatky byly o konkrétním kmenu prostudovány a zdokumentovány, protože probiotické vlastnosti jsou kmenově závislé.

Jak poznám označení kmene?

Mikroorganismy se pojmenovávají a zařazují do různých druhů a rodů podle podobnosti, kterou vůči sobě vzájemně vykazují. V minulosti byla jejich podobnost zkoumána dle morfologických a biochemických znaků. V dnešní době je jejich podobnost definována na základě podobností jejich DNA.

Pojem KMEN, nejnižší taxonomická úroveň, se požívá k označení skupiny mikroorganismů, které charakterizují společné specifické znaky a dále je nelze od sebe odlišit. Příslušníci určitého kmene jsou vždy charakterizováni znaky odlišnými od příslušníků jiných kmenů.

Mezi probiotické rody patří například laktobacily a bifidobakterie. Rod laktobacilů má mnoho druhů, např: L. acidophilus, L. rhamnosus, L. casei atd. Nicméně jen určité kmeny těchto druhů mají zdokumentovány probiotické vlastnosti. Označení kmene je tedy kód za rodovým a druhovým označením, např. Lactobacillus acidophilus NCFM.

Není kmen jako kmen: Jméno je značka