B420®

 

B420® a HUBNUTÍ

Nejnovější výsledky výzkumu ukazují, že probiotický kmen B420® snižuje hmotnost tuku v těle, zužuje obvod pasu a snižuje příjem energie u dospělých osob s nadváhou, beze změny jídelníčku či zvýšení tělesné aktivity.

Studie (dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná), která zahrnovala 225 osob ve věku 18 až 65 let s nadváhou nebo obezitou (BMI 28,0-34,9), uvádí, že se skupiny konzumující probiotika (samotně či v kombinaci s prebiotiky) setkaly se sníženým příjmem energie a sníženým obvodem pasu oproti výchozí hodnotě ve srovnání s kontrolní skupinou (placebo). Skupina, která pouze konzumovala prebiotickou vlákninu, neukázala zlepšení naměřených výsledků (Stenman a kol., 2016) (reference)

 

Potvrzuji, že jsem odborníkem

Vstupujete na stránky obsahující informace, které jsou určeny odborníkům a nikoliv laické veřejnosti. Zaškrtnutím pole Potvrzuji, že jsem odborníkem laskavě potvrďte, že jste odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů.

Potvrzuji, že jsem odborníkem